Passiivmaja

 Passiivmaja põhimõtted:

Passiivmaja skeem

Passiivmaja skeem

 • Kompaktsus: passiivmajad püütakse ehitada geomeetrialt võimalikult kompaktsed, et vähendada hoone välispinda ruumi või põrandapinna kohta. Ideaalne on kuubi kujuline hoone
 • Superisolatsioon: passiivmajadele iseloomulik paks soojustuskiht vähendab oluliselt läbi seinte, katuse ja põranda liikuvat soojusvoogu ja seega ka piirete U-väärtust.
 • Avade paiknemine ja suurus: passiivmajadel paigutatakse põhiaknad lõunasse, lõunaakendest peab talvel päike sisse paistma, kuid suvel ei ole see soovituslik, seega väga oluline on akende varjutamine. Ida- ja lääneaknad võivad kergesti põhjustada kõrgeid temperatuure toas, seega neid on väga oluline enne simuleerida.
 • Kõrgkvaliteediga aknad ja nende paigaldus: aknad on kui augud hoone isolatsioonis, seega tuleb neile väga suurt tähelepanu pöörata. Piisava taseme saavutamiseks tuleb kasutada väga hea kvaliteediga aknaid ning need tuleb ka korrektselt isolatsiooni ülekattega paigaldada.
 • Soojustagastusega ventilatsioon: hoonest välja juhtiva õhu soojust kasutatakse ära tuppa juhitava õhu soojendamiseks, nii ei lähe energia kaduma.
 • Külmasillavaba konstruktsioon: külmasillad peavad olema nii väiksed, et hoone sisepinnad oleksid temperatuuri poolest homogeensed.
 • Hoonekarbi õhupidavus: passiivmaja peab olema õhupidav, see saavutatakse ühtse pideva õhupidava kihiga ning materjalide liitekohtade teipimise teel.

Passiivmajade kriteeriumid:

Saksamaal

Passiivmaja Darmstadt Kranichstein Fruehling aastal 2006

Passiivmaja Darmstadt Kranichstein Fruehling aastal 2006

 • hoone kütteenergiavajadus ≤ 15 kWh/(m²a)
 • hoone jahutusvajadus on maksimaalselt ≤ 15 kWh/(m²a)
 • hoone kütte, sooja vee ja kogu majapidamise elektrienergia tarbimine kokku on primaarenergianäitajana ≤ 120kWh/(m²a)
 • hoonekarbi õhupidavus mõõdetud 50 Pa rõhuerinevuse korral on maksimaalselt 0,6 1/h (korda tunnis).

Lõuna-Soomes:

Passiivmaja Soomes aastal 2013

Passiivmaja Soomes aastal 2013

 • hoone kütteenergiavajadus ≤ 20 kWh/(m²a)
 • hoone kütte, sooja vee ja kogu majapidamise elektrienergia tarbimine kokku on primaar energianäitajana ≤ 130kWh/(m²a)

Väikeelamute energiatõhususe miinimumnõuded Eestis:

Madalenergiahoone energiatõhususarv  väikeelamutes ≤ 120kWh/(m2 a)

Liginullenergiahoone energiatõhususarv väikeelamutes ≤  50kWh/(m2 a)

Netonullenergiahoone on hoone, mille energiatõhususarv on 0 kWh/(m2 a)

Energiatõhususarv [kWh/(m2 a)] – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus

Passiivmaja Eestis:

Eestis on ehitatud 4 passiivmaja sertifikaadiga elamut (seisuga 11.02.2015). Ilma sertifikaadita ja liginullenergiahooneid on tunduvalt rohkem.

Kasutatud allikad:

Wikipeedia

Riigiteataja

Rahvusvahelise passiivmajade register  (saksa keelne)

Hea külastaja. Kui leidsid lehelt kasulikku lugemist pane palun like mu ettevõttele, et saaksin ka tulevikus oma kogemusi Sinuga jagada.

Aitäh! Kui tekkis küsimusi küsi julgelt, margus@laar.ee, 5015355, www.nordicconsult.ee, Margus Laar