Passiivmaja

 Passiivmaja põhimõtted:

Passiivmaja skeem

Passiivmaja skeem

 • Kompaktsus: passiivmajad püütakse ehitada geomeetrialt võimalikult kompaktsed, et vähendada hoone välispinda ruumi või põrandapinna kohta. Ideaalne on kuubi kujuline hoone
 • Superisolatsioon: passiivmajadele iseloomulik paks soojustuskiht vähendab oluliselt läbi seinte, katuse ja põranda liikuvat soojusvoogu ja seega ka piirete U-väärtust.
 • Avade paiknemine ja suurus: passiivmajadel paigutatakse põhiaknad lõunasse, lõunaakendest peab talvel päike sisse paistma, kuid suvel ei ole see soovituslik, seega väga oluline on akende varjutamine. Ida- ja lääneaknad võivad kergesti põhjustada kõrgeid temperatuure toas, seega neid on väga oluline enne simuleerida.
 • Kõrgkvaliteediga aknad ja nende paigaldus: aknad on kui augud hoone isolatsioonis, seega tuleb neile väga suurt tähelepanu pöörata. Piisava taseme saavutamiseks tuleb kasutada väga hea kvaliteediga aknaid ning need tuleb ka korrektselt isolatsiooni ülekattega paigaldada.
 • Soojustagastusega ventilatsioon: hoonest välja juhtiva õhu soojust kasutatakse ära tuppa juhitava õhu soojendamiseks, nii ei lähe energia kaduma.
 • Külmasillavaba konstruktsioon: külmasillad peavad olema nii väiksed, et hoone sisepinnad oleksid temperatuuri poolest homogeensed.
 • Hoonekarbi õhupidavus: passiivmaja peab olema õhupidav, see saavutatakse ühtse pideva õhupidava kihiga ning materjalide liitekohtade teipimise teel.

Passiivmajade kriteeriumid:

Saksamaal

Passiivmaja Darmstadt Kranichstein Fruehling aastal 2006

Passiivmaja Darmstadt Kranichstein Fruehling aastal 2006

 • hoone kütteenergiavajadus ≤ 15 kWh/(m²a)
 • hoone jahutusvajadus on maksimaalselt ≤ 15 kWh/(m²a)
 • hoone kütte, sooja vee ja kogu majapidamise elektrienergia tarbimine kokku on primaarenergianäitajana ≤ 120kWh/(m²a)
 • hoonekarbi õhupidavus mõõdetud 50 Pa rõhuerinevuse korral on maksimaalselt 0,6 1/h (korda tunnis).

Lõuna-Soomes:

Passiivmaja Soomes aastal 2013

Passiivmaja Soomes aastal 2013

 • hoone kütteenergiavajadus ≤ 20 kWh/(m²a)
 • hoone kütte, sooja vee ja kogu majapidamise elektrienergia tarbimine kokku on primaar energianäitajana ≤ 130kWh/(m²a)

Väikeelamute energiatõhususe miinimumnõuded Eestis:

Madalenergiahoone energiatõhususarv  väikeelamutes ≤ 120kWh/(m2 a)

Liginullenergiahoone energiatõhususarv väikeelamutes ≤  50kWh/(m2 a)

Netonullenergiahoone on hoone, mille energiatõhususarv on 0 kWh/(m2 a)

Energiatõhususarv [kWh/(m2 a)] – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus

Passiivmaja Eestis:

Eestis on ehitatud 4 passiivmaja sertifikaadiga elamut (seisuga 11.02.2015). Ilma sertifikaadita ja liginullenergiahooneid on tunduvalt rohkem.

Kasutatud allikad:

Wikipeedia

Riigiteataja

Rahvusvahelise passiivmajade register  (saksa keelne)

Hea külastaja. Kui leidsid lehelt kasulikku lugemist pane palun like mu ettevõttele, et saaksin ka tulevikus oma kogemusi Sinuga jagada.

[efb_likebox fanpage_url=”nordicconsult” box_width=”250″ box_height=”” locale=”et_EE” responsive=”0″ show_faces=”0″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]

Aitäh! Kui tekkis küsimusi küsi julgelt, margus@laar.ee, 5015355, www.nordicconsult.ee, Margus Laar